Medicina rada

Medicina rada je grana medicinske djelatnosti koja se prvenstveno bavi preventivnim pregledima. Cilj joj je očuvanje i unapređenje zdravlja radnika, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i invalidnosti. Medicina rada provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu – usklađuje biološke osobine organizma sa zahtjevima posla i radne aktivnosti te utvrđuje ovisnosti zdravlja i bolesti o čimbenicima radnog okoliša.

Cilj joj je očuvanje zdravlja, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i invalidnosti, poboljšanje radnih uvjeta i organizacije rada uklanjanjem potencijalno opasnih čimbenika na radnom mjestu. Svrha joj je pridonijeti višoj razini fizičkog i mentalnog stanja radnika.

Djelatnost medicine rada uključuje dijagnostiku i ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad, dijagnostiku profesionalnih bolesti, te bolesti vezanih uz rad, ocjenu radne sposobnosti oboljelih od tih bolesti kao i ocjenu radnih sposobnosti onih radnika kojima je radna sposobnost izmijenjena, ali održana.

U našim ordinacijama pružamo sve vrste usluga iz domene medicine rada, te vještačenja i sistematske preglede u skladu s vašim potrebama a svi naši djelatnici imaju sva ovlaštenja i dopusnice potrebne za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda. Oni se u svojem radu pridržavaju etičkih načela rada u zdravstvenoj djelatnosti te međunarodnog etičkog kodeksa za stručnjake u medicini rada.

U slučaju da su vam potrebne informacije o djelatnosti medicine rada, na našim stranicama vam donosimo najvažnije zakone i pravilnike s područja medicine rada.

Česta pitanja pregledi za radnike

Da, za njih je potrebna narudžba na telefon 313323. Prethodno s nama morate sklopiti ugovor o obavljanju tih poslova. Prijavu možete naći na našim stranicama.

Da, za njih je neophodna ispunjena uputnica poslodavca (Obrazac RA 1) na kojoj su specificirani poslovi koje radnik obavlja.

Za prethodni pregled plaća te pregled nama a nakon toga ga možete refundirati kod HZZOa. Za periodički pregled zaposlenika ne plaće ništa i mi ispostavljamo račun HZZOu.

Ako uputnica nije pravilno ispunjena ili ako je na njoj naknadno dopisivano, HZZO je neće uvažiti i pregled ćete morati platiti. Također ako radnika pošaljete na pregled nakon propisanog roka koji stoji na njegovoj svjedodžbi o radnoj sposobnosti.

U slučaju bolovanja, korištenja rodiljnog dopusta ili elementarnih nepogoda, pregled se može obaviti s prestankom tih okolnosti i troškove snosi HZZO.

Možete, ali najviše 30 dana prije upisanog datuma obveznog kontrolnog pregleda.

Vozači, oružje, upis u škole

Nije, dovoljno je da dođete između 8,00 i 9,00 h ujutro.

Nije, dovoljno je da dođete između 9,30 i 14,00h s potvrdom vašeg liječnika o preboljenim bolestima.

Ne, oni zbog vađenja krvi moraju doći između 8,00 i 9,00 h ujutro, također s potvrdom svoga liječnika.

Nije, ali te preglede radimo samo utorkom jer je u pregledu potrebno i sudjelovanje psihijatra. I za te preglede potrebno je doći između 8,00 i 9,00 h ujutro s potvrdom svog liječnika.

REFERENTNA LISTA KLIJENATA HRVATSKA

 • ACADEMIA NAVALIS ADRIATICA
 • AE-GRAĐEVINARSTVO
 • AGROVAL DOO
 • ALUK TIM D.O.O.
 • AM GRUPA D.O.O.
 • APZ DOO-AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 • ARENA MODNA KUĆA DOO
 • ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA DD
 • B.NET HRVATSKA D.O.O
 • BARPEH D.O.O.
 • BASLER OSIGURANJE D.D.
 • BELAM ZASTUPSTVO I SERVIS
 • BEN SHIP SUPPLY D.O.O.
 • BIDEX D.O.O.
 • BILLA DOO
 • BIROPLAST
 • BISKONT DOO
 • BLUE ADRIATIC TRADE
 • BUP D.O.O.
 • CENTRO-KOMERC D.O.O.
 • CIB COMMERCE D.O.O.
 • CIMOS BUZET
 • COLUMBIA
 • CORTINA D.O.O.
 • CROSCO
 • CROWAY
 • CT INTEC D.O.O.
 • DEKORA-DOM D.O.O.
 • DEXA TRADE D.O.O.
 • DHL INTERNATIONAL DOO PJ 51000 RIJEKA
 • DIA-MAR D.O.O.
 • DICTA D.O.O.
 • DIEMMERRE EUROPA TRANSPORTI
 • DIOKOM NOVI D.O.O.
 • DOM UČENIKA SUŠAK
 • DRUŠTVO ZA KIBERNETIKU PSIHOTERAPIJE
 • DRVOPLAST D.D.
 • DRŽAVNI INSPEKTORAT-PJ RIJEKA
 • DSK DOO
 • DUŠIĆ D.O.O.
 • ECOLAB D.O.O.
 • EKO LIBURNIA
 • EKO-TONERI D.O.O.
 • ELEKTROINSTAL
 • EUROPAMETALI D.O.O.
 • FERO-ARSA
 • FINA SEKTOR POSLOVNE MREŽE
 • FINAL
 • FORMULA
 • GENERALI OSIGURANJE DD
 • GRAD BUZET
 • GRADSKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA
 • HADDAD DOO
 • HEP D.O.O.
 • HEP-ODS D.O.O. – ELEKTROISTRA
 • HNK IVANA PL. ZAJCA
 • HOTEL BONAVIA D.D.
 • HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE
 • HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
 • HRVATSKE VODE – HIDROTEHNIČKI OBJEKTI D.O.O.
 • IMAC DOO
 • INFO INŽENJERING
 • INOX ADRIA DOO
 • INSTITUT IGH DD ZAGREB
 • ISTRA ALUMINIJ D.O.O.
 • JADRAN PISMO D.O.O.
 • JAVNA VATROGASNA POSTR. BUZET
 • JELAČA IMPEX
 • KANAL RI DOO
 • KARTON-PAK D.O.O.
 • KERUM D.O.O.
 • KVARNER TEHNIKA D.O.O.
 • LIBRA D.O.O.
 • LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
 • LJEKARNE PRIMA PHARME
 • LOVAČKO DRUŠTVO ĆIĆARIJA LANIŠĆE
 • MACON DOO
 • MAR CON D.O.O.
 • MARETA D.O.O.
 • MARYTESS D.O.O.
 • MAXTEH D.O.O.
 • MEGGLE HR
 • MERKUR INTERNATIONAL DD
 • METALPLAST
 • METRO DD
 • MODRI VAL DOO
 • MULTILINK D.O.O.
 • NAUTIČKI CENTAR
 • NERA D.O.O.
 • NOVALIS D.O.O.
 • NOVO NORDISK HR D.O.O.
 • OBRTNIČKA KOMORA PGŽ
 • OPĆINSKI SUD PAZIN
 • OPĆINSKI SUD U BUJAMA
 • OPĆINSKI SUD U BUZETU
 • ORTOKINETICO CENTAR
 • OŠ VEŽICA
 • OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
 • OTP BANKA D.D.
 • P.P.C. D.O.O.
 • PARK D.O.O.
 • PITTARELLO EAST D.O.O.
 • PLODINE D.D.
 • PORSCHE INTER AUTO D.O.O.
 • PR DESIGN
 • PREDIKAT D.O.O.
 • PROAGENT D.O.O.
 • PROECO INTERNATIIONAL D.O.O.
 • PROGRES D.O.O.
 • PROLES,
 • PRVA SPORTSKA KLADIONICA D.O.O.
 • PULJANKA BRIONKA D.O.O.
 • RIJEČKI JEDRILIČARSKI KLUB
 • RIJEKA ALUMINIJ D.O.O.
 • RIJEKAPROJEKT INŽENJERING
 • RI-STAN D.O.O.
 • RIVA-PLUS D.O.O.
 • SCIPION FIZIOTERAPIJA D.O.O.
 • ŠIMUNOVIĆ D.O.O.
 • SINDIKAT POMORACA HRVATSKE
 • SPAN D.O.O.
 • SREDNJA ŠKOLA BUZET
 • STANGER D.O.O.
 • STILLMARK ZAGREB D.O.O.
 • STROP COMMERCE D.O.O.
 • STUDIO CONEX D.O.O.
 • TA-NA D.O.O.
 • TRANSAGENT DD
 • TRIO INŽENJERING D.O.O.
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE
 • TUŠ D.O.O.
 • UDRUŽENJE OBRTNIKA BUZET
 • UDRUŽENJE OBRTNIKA NOVALJA
 • ULJANIK PLOVIDBA DD
 • UMAG TURS
 • UNIQA -OSIGURANJE D.D.
 • UPRAVNI SUD U RIJECI
 • VERBUM D.O.O.
 • VILSTROJ D.O.O.
 • VODOPRIVREDA D.O.O.
 • VOLKSBANK D.D.
 • VULKAL D.O.O.
 • WELBI D.O.O.
 • ZIDAR D.O.O.
 • ZLATARNA CELJE DOO
 • ZNANSTVENO -TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI