Putnici

Putovanje, bilo zbog turističkih ili poslovnih razloga predstavlja jedan od najvećih fenomena našeg doba. Od kraja drugog svjetskog rata do danas zahvaljujući razvoju novih tehnologija, svjedoci smo njegovog brzog razvoja, te ga danas nesumnjivo možemo smatrati masovnim fenomenom. Ekspanzija putovanja, turizma posebice, stvorila je važne posljedice u gospodarstvima mnogih zemalja, gdje je došlo do porasta i prirodnog i ekonomskog blagostanja, te do promjena stilova ljudskog življenja. Uzmemo li u obzir broj ljudi zaposlenih u njemu, kao i broj putnika i turista, turizam je danas druga najveća industrija na svijetu.

Prema podacima WTO, svake godine, preko 500 milijuna ljudi prelazi granice kao turisti, od čega 1/3 posjeti mediteranske zemlje, što mediteranski bazen, čiji je Hrvatska bitni dio, čini najvažnijim turističkim područjem na svijetu.

PUTOVANJE I ZDRAVLJE

Turizam je veliki socijalni, kulturni i ekonomski fenomen koji ima i značajne zdravstvene implikacije. One su ustvari i njegova važna komponenta koje je cilj unapređenje ljudskog zdravlja. Turizam je i po definiciji aktivnost promoviranja zdravlja a osnovne su mu motivacije odmor i rekreacija, kombinirane s kulturološkom znatiželjom. Na “First Conference on International Travel and Tourism” u Rimu 1963, “zdravlje” je po definiciji tada danoj, označeno kao primarna motivacija za putovanjem.

Putovanje prije svega znači iskustvo i promjenu, a turista ustvari investira u iskustvo koje mu donosi osobno zadovoljstvo, i tijekom putovanja i poslije. Bolest, nesreća ili čak samo “loše osjećanje” može ugroziti kvalitetu putnikova iskustva kao i profite turističkih organizacija.

Putnik u inozemstvo je već samim time što napušta uobičajeno okružje, pod psihičkim stresom (poslovna su putovanja naročito stresna), a suočava se i s fizičkim uvjetima različite vode, hrane, klime ili nadmorske visine, što neminovno djeluje na organizam. Također je velika vjerojatnost da putnikov osobni imunitet ne odgovara stranom okolišu, što kod znatnog broja turista ostavlja posljedice. Primjerice, od 15 milijuna Amerikanaca koji svake godine putuju u inozemstvo, prosječno jedan od njih pet, vraća se bolestan.

Vjerojatno ne postoji strašnije iskustvo od bolesti ili nesreće u stranoj zemlji pa je pravovremeno obezbijeđivanje dostupne medicinske njege, odgovarajuće i po kvaliteti i po cijeni, jedan od ključnih faktora u organizaciji zbrinjavanja putnika na receptivnom području.

Poseban problem je oboljeli putnik nakon povratka, budući da njegov liječnik u domicilnoj zemlji u pravilu ne poznaje rijetke egzotične bolesti na koje ne nailazi u svojoj kazuistici, a ako ih i poznaje, nema uvida u epidemiološku situaciju područja s kojeg putnik dolazi. Neprepoznate ili nepravovremeno prepoznate bolesti u pravilu bivaju smrtonosne ili ostavljaju značajne posljedice po zdravlje.

Putnici su neizbježno izloženi i nesrećama i bolestima ali treba znati da se većina tih opasnosti može spriječiti preventivnim mjerama. Ako se u tome uspije, odmor se u potpunosti može uživati a korist će biti obostrana, i za turiste i za turizam zemlje u kojoj boravi.

ZDRAVSTVENE INFORMACIJE I ZDRAVSTVENI SAVJET ZA PUTNIKE

Promocija i zaštita zdravlja putnika čine dva temeljna uvjeta da se postigne ono što danas zovemo zdravljem putnika. Putnici moraju imati korisne i najsvježije informacije o prevenciji kemoprofilaksom i imunizacijom te upute o ponašanju u slučaju nesreće i bolesti.

Putnike je glede njihovih osobitosti moguće podijeliti u šest grupa:

 • prosječno zdrave osobe koje predstavljaju relativno mali problem, iako zbog opsega putovanja mogu doći u kontakt s egzotičnim bolestima.
 • vrlo mladi putnici koji predstavljaju poseban problem kod prehrane i zahtijevaju posebnu pažnju kod korištenja vode za piće.
 • stare osobe koje zbog oštećenog zdravlja teže podnose stresove putovanja i promjene klime, kao i psihički stres zbog izlaganja nepoznatoj okolini.
 • bolesni – bilo oni koji znaju da imaju neku bolest ili oni koji je ne znajući donose sa sobom.
 • invalidi predstavljaju vrlo specifičan problem i bez usluga “Traveler’s Clinic” praktično su onemogućeni u putovanju
 • trudnice.

Ispravan zdravstveni savjet prevenira nepotrebnu bolest putnika i priprema ga da se suoči sa zdravstvenim problemima koji ga mogu zateći tijekom puta ili nakon povratka. Putnik mora znati i zašto i gdje može dobiti takve informacije. On mora imati upute što mu je činiti prije puta, tijekom puta i što činiti ako se bolest pojavi nakon puta (primjerice, svaka povišena tjelesna temperatura, proljev ili osip, čak i tri mjeseca nakon povratka, razlog su javljanja liječniku). Raznobojni prospekti turističkih agencija samo iznimno sadrže savjete o rizicima za zdravlje, obično tiskane malim slovima.

Turisti trebaj u dvije vrste informacija:

1 ) Opće – to su informacije potrebne svim turistima:

 • imunizacija: ove informacije podijeljene su u dvije kategorije – imunizacije koje se zakonski zahtijevaju od turista i imunizacije koje se turistima preporučuju zbog zaštite njihovog zdravlja
 • prevencija malarije: ne samo informacije o kemoprofilaksi već i o mjerama osobne prevencije.
 • hrana i voda: informacije o kvaliteti i pravila o prevenciji zagađenja i zaštiti od zagađene vode i hrane.
 • spolne bolesti: turisti trebaju biti dobro informirani o rizicima zaraze, a posebno o AIDS-u.
 • neposredno zdravstveno zbrinjavanje: turisti trebaju imati podatke kome se, kako i kada javiti u slučaju bolesti ili ozljede.

2) Specifične – to su informacije potrebne samo nekim grupama turista:

 • klima: u nekim zemljama klimatska prilagodba je neophodna i zahtijeva određeno vrijeme na što putnici u ta područja trebaju biti upozoreni. Tu spadaju i savjeti o odjeći i nadoknadi tekućine.
 • nadmorska visina: s razvojem turističkog alpinizma (Treking) povećala se incidencija “visinske bolesti”
 • nesreće: one su najčešći uzrok smrti ili ozbiljne ozljede u inozemstvu.

Jasno je da nije jednako ugrožen onaj tko putuje u neku nerazvijenu tropsku zemlju i onaj tko ide na krstarenje po Baltičkom moru. Putnici također imaju i različitu dob, povijest bolesti i način života, pa im ni dati savjet ne može biti isti.